Oppretning og dokumentasjon

Vi tilbyr justering og presis måling med optisk- og laserdrevet utstyr. Vi måler overflateplanhet, retthet, parallellitet av ulike 3D-objekter. Måling er bekreftet fra målingsrapporten.